Sunday, August 5, 2018

Kiến thức trưng bày hàng hóa người kinh doanh cần phải có

Kiến thức trưng bày hàng hóa trong kinh doanh nói chung là yếu tố rất quan trọng, vốn dĩ trưng bày hàng hóa được coi như cỗ máy bán hàng tự động.

Vậy kiến thức trưng bày hàng hóa người kinh doanh cần phải nắm bao gồm những gì?

kỹ năng trưng bày hàng hóa sản phẩm

* Tổng quan trưng bày hàng hóa

- Trưng bày là gì?
-  Lợi ích của việc trưng bày hàng hóa tốt
-  Các dạng trưng bày
-  Nghiên cứu đặc điểm tâm lý khách hàng trong việc trưng bày hàng hóa

* Kỹ năng trưng bày hàng hóa

-  Các vị trí trưng bày hiệu quả
-  Các cách bố trí & trưng bày hàng hóa
- Nhóm sản phẩm trưng bày
-  Quy mô của trưng bày
- Kỹ thuật trưng bày
- Trưng bày hàng hóa tại siêu thị, trung tâm thương mại
- Trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, đại lý
- Trưng bày sản phẩm tại các điểm bán lẻ
- Cách thức thực hiện và kiểm soát, đánh giá chương trình trưng bày
- Kỹ năng trưng bày từ bên ngoài
- Kỹ năng trưng bày sản phẩm khu vực đặc trưng trong điểm trưng bày

Chỉ khi người chủ, quản lý và nhân viên có kiến thức về kỹ năng trưng bày sản phẩm thì hoạt động trưng bày hàng hóa tại cửa hàng mới được áp dụng và duy trì một thời gian dài và có tính liên tục.

Rất nhiều cửa hàng, nhất là đối với mô hình kinh doanh siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa chỉ được trưng bày đẹp vào giai đoạn đầu khai trương, sau đó do nhiều nguyên nhân mà việc trưng bày hàng hóa, sản phẩm không được duy trì một cách nghiêm túc. 

DANH SÁCH KHÓA ĐÀO TẠO KINH DOANH SIÊU THỊ MINI

Gọi ngay