Showing posts with label Mô hình kinh doanh siêu thị mini chân tòa nhà. Show all posts
Showing posts with label Mô hình kinh doanh siêu thị mini chân tòa nhà. Show all posts

Tuesday, February 6, 2018

Mô hình siêu thị mini chân tòa nhà, kinh doanh có dễ

Xu hướng mô hình kinh doanh siêu thị mini dưới chân tòa nhà sẽ ngày càng phát triển, và luôn song hành cũng các tòa nhà ở các khu vực phát triển

1. Mô hình siêu thị mini dưới chân tòa nhà là gì?

Chính là mô hình siêu thị mini vó vị trí kinh doanh ở chân các tòa nhà chung cư, chỉ có điều quy mô phụ thuộc vào số lượng căn hộ ở khu vực chung cư đó như nào. 

Ở các tòa nhà chung cư có số lượng căn hộ tốt thì đó là cơ hội kinh doanh vô  cùng thuận lợi cho người kinh doanh mô hình siêu thị mini ở dưới chân tòa nhà này.
Mô hình siêu thị mini chân tòa nhà đang ngày càng phát triển


2. Đặc điểm của mô hình siêu thị mini dưới chân tòa nhà

Ưu điểm của mô hình kinh doanh siêu thị mini ở dưới chân tòa nhà đó chính là việc khai thác tệp khách hàng tập trung một cách dễ dàng, ở đó thường lực lượng tiêu dùng có những đặc điểm chung nhất định. Ví dụ như:
  • Thu nhập
  • Tâm lý tiêu dùng
  • Điều kiện kinh tế
  • Lứa tuổi
Nhưng nhược điểm của mô hình kinh doanh siêu thị mini dưới chân tòa nhà cũng có những đặc thù nhất định.

Ví dụ như khi dịch vụ chăm sóc, bán hàng kém thì chắc chắn cả toàn nhà hay cả khu vực đó biết, bởi thường ở các tòa nhà chung cư họ đều có sinh hoạt tập thể cả theo cách truyền thống và online.

Người kinh doanh mô hình siêu thị mini dưới chân tòa nhà thì cần phải lưu ý tìm hiểu và nghiên cứu kỹ mô hình kinh doanh này, bởi nó khác khá nhiều so với các siêu thị mini ở ngoài phố. 

* Cạnh tranh: Cần phải lưu ý tòa nhà đó có tính cạnh tranh như nào? Thông thường các tòa nhà sẽ có số lượng kinh doanh mô hình siêu thị mini nhất định, nhưng cũng rất nhiều tòa nhà thả nổi cho các hộ kinh doanh tự lựa chọn mà không có kiểm soát. Nên đối với các cửa hàng quy mô nhỏ là điều bất lợi.

* Khai thác khách hàng nhanh chóng: Một đặc điểm mô hình kinh doanh siêu thị mini dưới chân tòa nhà là không phải mất chi phí marketing cho cửa hàng, bởi mô hình này thường nằm gần ngay sát lối cầu thang của cả tòa nhà, nên chỉ trong vòng vài ngày là cả tòa nhà sẽ biết tại khu vực dưới chân tòa nhà đó có một siêu thị mini đang hoạt động.

* Cách thức kinh doanh: Cách xây dựng, kinh doanh mô hình chân tòa nhà này cũng khác với mô hình ngoài phố, người kinh doanh cần đẩy mạnh gia tăng dịch vụ bán và chăm sóc khách hàng, ưu điểm của mô hình siêu thị mini dưới chân tòa nhà là sự tiện lợi, nhưng sự tiện lợi này chỉ phát huy tác dụng khi dân cư tòa nhà xuống mua hàng tại siêu thị. Việc mất khách hàng hoặc không khai thác triệt để lực lượng khách hàng tại khu vực dân cư ở tòa nhà thì coi như dấu chấm hết đối với hoạt động kinh doanh đó.DANH SÁCH KHÓA ĐÀO TẠO KINH DOANH SIÊU THỊ MINI

Gọi ngay