Monday, February 5, 2018

Thủ tục mở SIÊU THỊ MINI, CỬA HÀNG TẠP HÓA đăng ký hộ cá thể hay doanh nghiệp

Kinh doanh siêu thị mini hay cửa hàng tạp hóa thì cũng đều phải đăng ký kinh doanh, nhưng nên đăng ký theo hộ cá thể hay là doanh nghiệp?

1. Mở siêu thị mini nên đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hay là doanh nghiệp

1.1 Bắt buộc phải đăng ký kinh doanh

Điều đầu tiên người kinh doanh mô hình cửa hàng tạp hóa, hay siêu thị mini cần phải đăng ký kinh doanh, đó là yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với người kinh doanh việc nên đăng ký kinh doanh theo diện cá thể hoặc doanh nghiệp thì còn phải phù hợp với mô hình cửa hàng kinh doanh của mình.

1.2 Đăng ký kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp thì khác nhau như nào?

* Hộ kinh doanh cá thể: phù hợp với đối tượng kinh doanh quy mô nhỏ, thì theo luật kinh doanh của Việt Nam: Hộ kinh doanh cá thể là hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân của Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

* Doanh nghiệp: là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Những lợi thế so sánh mà doanh nghiệp có thể đem lại cho nhà đầu tư là tiêu chí quan trọng nhất cần được xem xét khi quyết định lựa chọn hình thức doanh nghiệp để đăng ký kinh doanh.

Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều các loại hình doanh nghiệp với các loại hình kinh doanh khách nhau, thường thì có các loại hình kinh doanh như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, nhóm công ty,… việc thành lập công ty để kinh doanh cũng trở lên đơn giản hơn bởi các dịch vụ tư vấnthành lập công ty rất phổ biến trên thị trường hiện nay.

1.3 Siêu thị mini thì đăng ký kinh doanh dạng cá thể hay doanh nghiệp

Như đã nói ở trên, chúng ta đã phân biệt được thế nào là hộ kinh doanh cá thể, và doanh nghiệp. Nên:

- Đối với cửa hàng tạp hóa: Thì nên đăng ký theo hộ kinh doanh cá thể.

- Đối với mô hình siêu thị mini: Tùy từng trường hợp nên đăng ký hộ kinh doanh cá thể hay là doanh nghiệp. Nhưng đối với quy mô nhỏ thì nên đăng ký hộ kinh doanh cá thể để giảm các loại chi phí và các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế. 

1.4 Lưu ý biển bảng siêu thị mini có được để chữ siêu thị hay không?

Rất nhiều người thắc mắc hỏi, trên biển bảng cửa hàng nhà mình có được phép để chữ "siêu thị" hay không?

Vấn đề này cần lưu ý: Chỉ khi đăng ký doanh nghiệp thì mới được phép có chữ siêu thị ở biển. Nên các cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần lưu ý không nên để chữ siêu thị ở trên biển bảng cửa hàng mình, tranh bị phạt hoặc bắt thay biển khác.

2. Thủ tục đăng ký kinh doanh cho siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa như nào?

Những người mở cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini thường không biết phải đến đâu làm việc với ai để có thể làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho cửa hàng của mình theo hộ cá thể:

Trích nguồn từ đơn vị tư vấn luật: 

"1. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

2. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 42 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

4. Nếu sau 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và Sở chuyên ngành."

Trong trường hợp đăng ký doanh nghiệp thì cần phải lên sở kế hoạch đầu tư của tỉnh hoặc thành phố để làm việc, hoặc có thể nhờ, thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn mở doanh nghiệp hỗ trợ. 

3. Các loại thuế cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini đăng ký theo hộ kinh doanh cá thể phải nộp.


Đối với hộ kinh doanh cá thể là cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini thì cần phải đóng 3 loại thuế bao gồm:

3.1 Thuế môn bài

Tùy thuộc vào thu nhập của từng hộ kinh doanh mà mức thuế môn bài sẽ được chia theo 6 mức.


Trong trường hợp thời gian đăng ký kinh doanh ở thời điểm trong 6 tháng đầu năm thì hộ kinh doanh sẽ phải đóng thuế môn bài cho cả năm, còn đăng ký trong thời gian nửa cuối năm thì chỉ phải đóng 50%.

3.2 Thuế giá trị gia tăng 

Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu/ năm thì thuộc nhóm phải đóng thuế giá trị gia tăng.

Hiện nay thuế giá trị gia tăng này áp dụng đối với mô hình kinh doanh cá thể là 1%. 

3.3 Thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể là 0,5% doanh thu/ năm.

>> Tổng các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải đóng là 2,5% doanh thu. 

DANH SÁCH KHÓA ĐÀO TẠO KINH DOANH SIÊU THỊ MINI

Gọi ngay