Monday, February 19, 2018

KPI 6 chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa

Nhiều người là chủ kinh doanh cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini nhưng lại không biết cách đánh giá hiệu quả hoạt động của cửa hàng, siêu thị mini của mình như nào và bằng cách nào? 

6 chỉ số KPI đánh giá tính hiệu quả của cửa hàng hoạt động kinh doanh mô hình siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa


1. Tỷ lệ lợi nhuận cửa hàng siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa

Chỉ số này phản ánh tỷ lệ lợi nhuận của cửa hàng đơn lẻ, hoặc của từng cửa hàng trong hoạt động chuỗi siêu thị và có thể so sánh giữa các cửa hàng với nhau trong cùng chuỗi bán lẻ, hoặc so sánh cửa hàng này với cửa hàng khác ở những khu vực, địa điểm kinh doanh khác nhau.

2. Tỷ lệ lợi nhuận / vốn đầu tư

Là công thức chuẩn áp dụng cho từng sản phẩm, từng nhóm sản phẩm, từng ngành hàng kinh doanh trong mô hình siêu thị, siêu thị mini đạt hiệu quả như nào so với vốn đầu tư

Công thức tính = Lợi nhuận thuần/ Tổng vốn đầu tư. 

Chỉ số KPI này càng cao thì hoạt động của siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa càng tốt. Từ đó người kinh doanh cần biết cách để tối ưu lợi nhuận cho cửa hàng để tăng chỉ số này lên. 

KPI đánh giá hiệu quả kinh doanh siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa


3. Doanh số/ diện tích kinh doanh

Công thức tính = Doanh số / diện tích kinh doanh

Tỷ lệ này cho biết hiệu quả và so sánh giữa các cửa hàng với nhau trong cùng chuỗi, hoặc giữa các cửa hàng ở các khu vực kinh doanh khác nhau.

Chỉ số này càng cao thì tính hiệu quả của cửa hàng cao, chính bởi vậy mà để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa thì cần phải nâng cao doanh số bán hàng tại cửa hàng lên.

4. Chi phí mặt bằng / Doanh số
Công thức tính = chi phí mặt bằng / doanh số bán
Là thước đo đánh giá hiệu quả cửa hàng dựa trên chi phí mặt bằng kinh doanh tại siêu thị mini, cửa hàng đó.

Chỉ số này càng thấp thì tính hiệu quả của cửa hàng càng cao, chính bởi vậy mà việc tối ưu chi phí mặt bằng và tăng doanh số bán là công thức để tăng hiệu quả kinh doanh tại cửa hàng.

Việc tối ưu chi phí mặt bằng không chỉ dừng lại ở việc đàm phàn, lựa chọn để có giá mặt bằng tối ưu nhất, mà ngoài ra còn phải biết tối ưu hiệu quả kinh doanh từ chi phí mặt bằng bằng cách khai thác tối ưu diện tích kinh doanh. 

5. Chi phí lương/ doanh số bán
Công thức = Chi phí lương/ doanh số bán hàng
Cũng giống như mục chi phí mặt bằng, thì cùng với chi phí nhân sự hay lương hoạt động tại siêu thị, cửa hàng là hai khoản chi phí lớn nhất, và luôn đi cùng với doanh số bán ra để đo đạc được hiệu quả hoạt động cửa hàng. 

Chỉ số này có thể cho ta biết hiệu quả hay còn gọi là chất lượng nhân sự hoạt động tại Siêu Thị mini, cửa hàng tạp hóa như nào? chỉ số này càng thấp thì tính hiệu quả cửa hàng càng cao.

6. Danh sách các sản phẩm bán chạy và bán chậm tại cửa hang tạp hóa, siêu thị mini
Lọc ra list danh sách các sản phẩm bán chạy tại cửa hàng siêu thị mini, tạp hóa của mình. 

List sản phẩm này càng lớn thì tính hiệu quả hoạt động cửa hàng càng tốt, trong trường hợp là chuỗi cửa hàng thì có thể so sánh giữa các cửa hàng với nhau một cách dễ dàng. 

Cùng với đó là lọc ra list sản phẩm bán chậm, hoặc không có xuất bán để điều chỉnh đào thải hoặc luân chuyển giữa các cửa hàng với nhau.

Tổng kết:
Trên đây là 6 chỉ số KPI cơ bản nhưng rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa mà người kinh doanh nào cũng cần phải quan tâm, đặc biệt đối với mô hình phát triển chuỗi siêu thị mini, cửa hàng bán lẻ để hỗ trợ trong quá trình quản trị vận hành doanh nghiệp bán lẻ. DANH SÁCH KHÓA ĐÀO TẠO KINH DOANH SIÊU THỊ MINI

Gọi ngay